Project

Innovatieve fokkerij voor efficiëntie en gezondheid

In samenwerking met CRV en Wageningen UR Livestock Research loopt op Dairy Campus een onderzoek dat als doel heeft om zichtbaar te maken hoe, met de nieuwste fokkerijtechnieken, de prestaties van koeien wat betreft gezondheid en efficiëntie kunnen verbeteren. Het onderzoek neemt ongeveer vier jaar in beslag en kan daardoor meerdere generaties volgen.

Opzet van het onderzoek

Voor het onderzoek zijn op Dairy Campus twee groepen koeien geselecteerd, een ‘efficiëntiegroep’ (dieren met de hoogste scores voor Better Life Efficiëntie) en een ‘gezondheidsgroep’ (dieren met de hoogste scores voor Better life Gezondheid). Hiermee kan aangetoond worden dat niet alleen via de stierkant (aankoop van sperma), maar ook via de vrouwelijke kant (genomische testen jongvee, selectie koeien en aankoop embryo’s) er de mogelijkheid is om de genetische aanleg van koeien aanzienlijk te verbeteren.

Resultaten delen met praktijk

De prestaties van de koeien op het gebied van melkproductie, gezondheid, levensduur en voerverbruik worden door onderzoekers van Wageningen UR Livestock Research geanalyseerd en in kaart gebracht. Datzelfde geldt voor hun nakomelingen die nog tijdens de proefperiode aan de melk zullen komen. De resultaten worden gepresenteerd aan melkveehouders en andere bezoekers van Dairy Campus. Zo kan iedereen met eigen ogen zien wat er bereikt kan worden door te fokken op gezondheid en efficiëntie met behulp van de nieuwste fokkerijtechnieken.

Nieuws

Producten

Informatiefolder

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan