Aanleg kweekvijvers eendenkroos

Nieuws

Kweekvijvers met eendenkroos voor duurzame toepassingen

Gepubliceerd op
25 april 2013

Op dit moment wordt op de Dairy Campus druk gewerkt aan het realiseren van eendenkroos kweekvijvers.

Eendenkroos is een snelgroeiend waterplantje die nutriënten uit het water haalt om zich binnen enkele dagen te kunnen vermenigvuldigen. Bij dit project, begeleid door Algaecom, worden er vier vijvers aangelegd waar experimenten toegepast zullen worden.
Studenten van het Van Hall Larenstein gaan het komende half jaar proeven doen met verschillende voedingsstoffen om een zo optimaal mogelijke kroosopbrengst te kunnen realiseren. Ideaal hiervoor is het gebruik van digestaat, wat in principe een restproduct van co-vergisters is. In een later stadium zou er ook rookgas en restwarmte gebruikt kunnen worden voor de kweek van eendenkroos. Het CO2 rijke rookgas kan een extra impuls geven aan de groei van het kroos en met behulp van restwarmte kan er ’s winters ook kroos gekweekt worden. Het kroos kan geoogst en gebruikt worden als plantaardige eiwitbron voor bijvoorbeeld veevoer of vervanger van soja. Hiermee wordt er een besparing doorgevoerd in de kosten van veevoer en wordt er gezorgd voor een optimale benutting van reststromen. Hiermee is de cirkel voor de boer weer rond!

Contactpersoon is Jelle Pilat. Kijk voor meer informatie op www.algaecom.nl