Nieuws

Leden DDC gaan hun kennis delen met onderwijs

Gepubliceerd op
12 februari 2014

Tijdens de ledenvergadering van het Dutch Dairy Centre (DDC) op 30 januari jl. is er veel aandacht besteed aan het belang van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Veel van de DDC leden exporteren Nederlandse kapitaalgoederen, die alleen maar goed tot hun recht kunnen komen als er goede begeleiding bij is en in het importerende land goed geschoold personeel is om met de technologische vernieuwingen om te kunnen gaan.

Daarvoor zijn goede opleidingen in Nederland en in de importerende landen van belang. Het Nederlandse exportbeleid kan profiteren van een betere samenwerking met het onderwijs.

Met een korte inleiding schetsten Adriaan Vernooij van Wageningen UR en Arjen Heerema van Dairy Training Centre (DTC) de meest recente ontwikkelingen in het groen onderwijs in Nederland. De leden van DDC hebben toegezegd om hun kennis op internationaal gebied ook ter beschikking te stellen van het onderwijs door gastlessen en het bieden van stage mogelijkheden. Dit geldt zowel voor de Nederlandse studenten als voor de buitenlandse studenten in Nederland. Informatie hierover staat binnenkort op de website van het DDC. In oktober 2014, aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt een beurs voor DDC leden en studenten georganiseerd om de contacten te versterken.