Nieuws

Meten methaanemissie individuele koe mogelijk op Dairy Campus

Gepubliceerd op
9 november 2017

In de voedingsstal van Dairy Campus is een nieuwe meeteenheid aangesloten waarmee het mogelijk is om onder praktijkomstandigheden de methaanemissie per dier te meten. Het betreft de Greenfeed van de firma C-lock uit Amerika.

De Greenfeed op Dairy Campus is de eerste in Nederland. Het lijkt op een krachtvoerbox maar via geavanceerde technieken wordt bij ieder bezoek de methaanemissie van ongeveer 30 individuele dieren gemeten. Die metingen worden verwerkt tot een methaanemissie in gram per dier per dag. De gegevens van de uitstoot worden  geregistreerd en automatisch verwerkt zodat de gebruiker eenvoudig toegang heeft tot een samenvatting van de verzamelde gegevens.

Greenfeed

Bijdrage Klimaat Neutrale Groei

Ook de melkveehouderij draagt bij aan de emissies van broeikasgassen. De carbon footprint van een kg rauwe melk wordt voor ca. 40% bepaald door methaanemissie uit de koe. De methaanemissie van het dier kan worden verminderd door aanpassingen in het voederrantsoen. Tot nu toe ontbreekt het echter aan goede technieken om de methaanemissie van het individuele dier onder praktijkomstandigheden te meten. Dit belemmert de ontwikkeling en implementatie van nieuwe duurzame (klimaat-vriendelijke) voerstrategie├źn.

Experimenten met diverse groepen 

Momenteel wordt onderzocht hoe de Greenfeed het best gebruikt kan worden voor het testen van aanpassingen in het voederrantsoen om de methaanemissie te verlagen. Door een experiment uit te voeren waarbij groepen dieren een duidelijk verschillende methaanemissie hebben kan de techniek worden geoptimaliseerd en kan worden aangetoond dat er een wetenschappelijk goede, betrouwbare methaanemissie wordt gemeten. Het verschil in methaanemissie tussen de groepen wordt gerealiseerd door toediening van een als diervoedermiddel toegelaten nitraat. Nitraat is een methaanemissie verlagend additief met een bewezen werking.