Nieuws

Onderzoek naar minder kans op infecties bij kalveren

Gepubliceerd op
4 juni 2020

In het project Hygiëne rondom het jonge kalf wordt onderzocht hoe een veehouder de kans op infectie – en uiteindelijk ziekte – bij het kalf in de eerste levensweken zo laag mogelijk kan houden.

Uitgangspunt voor het verlagen van de infectiedruk is de praktijksituatie waarin de veehouder dagelijks werkt. Om deze goed in beeld te brengen worden 100 melkveebedrijven bezocht door docent-onderzoekers en studenten, die metingen verrichten monsters nemen om een inschatting van de hygiƫne rondom het kalf te maken en de bedrijfsvoering bij het afkalven en de kalveropfok in kaart brengen. Op vijf bedrijven die een jaar lang worden gevolgd wordt een maandelijkse bemonstering gedaan. In beide onderzoeken worden een aantal afkalvingen gemonitord en de ontwikkeling en gezondheid van de kalveren tot 14 dagen gevolgd

Bemonstering jonge kalf

Woensdag 27 mei 2020 is er een kalf op Dairy Campus uitgekozen van 7 a 8 dagen oud die is bemonsterd en gescoord. Doel is om specifieke gegevens te verkrijgen over aanwezige en hoeveelheid bacteriĆ«n in de directe omgeving van het kalf.

Tijdens deze maandelijkse metingen zijn zowel de kalverboxen (schone en gebruikte), kalveremmers, speenfles en sonde als de afkalfstal en de melkinstallatie voor de eerste biest bemonsterd dan wel beoordeeld. Tevens is het kalfje getemperatuurd en is er een mestmonster afgenomen. 

Alle monsters zijn door de onderzoekers direct naar de Gezondheidsdienst voor dieren verzonden voor analyse.

Het onderzoek loopt vanaf februari 2020 tot maart 2021.