Nieuws

Robotmelken en beweiden vraagt kennis en ervaring

Gepubliceerd op
24 april 2014

Eind april starten op Dairy Campus twee onderzoeken vanuit het Amazing Grazing project naar beweidingssystemen in combinatie met robotmelken. Het betreft twee koppels koeien en de proeven moeten inzichtelijk maken wat de consequenties zijn van de verschillende beweidingssystemen.

Gedurende het onderzoek wordt een koppel intensief beweid (45 koeien op 7,5 hectare) zonder maaien en een ander koppel geweid (60 koeien op 17 hectare) waarbij maaien in dienst staat van beweiden.

Iedere dag een ander perceel

Bij de proef intensief beweiden krijgen de koeien elke dag een nieuw perceel, ze weiden gemiddeld 6 uur per dag en rouleren op 24 percelen. Na 24 dagen komen ze terug op het eerste perceel en dat herhaalt zich het hele weideseizoen. De percelen worden op drie verschillende manieren bewerkt: bloten, bloten en afvoer van het maaisel en geen bewerking. Er wordt onder andere bekeken wat het effect hiervan is op de grasopname en grasopbrengst.

Koe kiest zelf tussen wei en stal

Bij de proef met robotweiden krijgen de koeien twee keer per dag een nieuwe strip gras en overdag geen voer in de stal. Ze kunnen vrijwillig kiezen tussen wei en stal. Het gaat er om dat de koe zoveel mogelijk weidegras opneemt. De uitdaging is dat de koe zich wel voldoende keren bij de robot meldt om zich te laten melken tijdens de ongeveer 12 uur die de koeien in de stal zijn.

Gedragsonderzoek met APP

Bij beide onderzoeken wordt ook gedragsonderzoek gedaan en wordt met een app gewerkt om het management te volgen. De gegevens van het Amazing Grazing project op Dairy Campus gaan naar de versgrasmonitor van Agrifirm en het grasgroeimeetnet. De komende tijd houden wij u op de hoogte van de voortgang en resultaten van beide proeven.