Weideman: Standweiden in de lift!

Standweiden in de lift

Standweiden is lekker overzichtelijk en eenvoudig en ik heb er in mijn vakmails dan ook minder vaak iets over te melden. De populariteit neemt toe, vooral onder veehouders die weiden met een robot.

Lees de hele blog van 28 augustus 2015 van de Weideman: Standweiden in de lift.