Themadag: Bodem onder grasland

Nieuws

Themadag: Bodem onder grasland

Gepubliceerd op
24 februari 2016

Op dinsdag 15 maart organiseert Hogeschool Van Hall Larenstein in samenwerking met Agrivaknet een themadag waarin de bodem centraal staat. De dag start op hogeschool VHL met vier inleidingen. Het middagprogramma op Dairy Campus bestaat uit diverse workshops met onder andere een veearts die de bodem heeft ontdekt en een akkerbouwer die gras heeft ontdekt.

Goede bodemkwaliteit is essentieel

De bodem is een kostbaar productiemiddel. Een goede bodemkwaliteit is essentieel voor een hoge en duurzame gewasproductie. Maar wat zijn kenmerken van een goede bodemkwaliteit en wat kun je daar als boer zelf aan doen? Anderzijds blijkt de grasopbrengst al jarenlang te blijven hangen rond gemiddeld ruim 10 ton droge stof per hectare. Er zijn echter voorbeelden dat 15 ton mogelijk is. Waar liggen verbeterpunten? Frequent herinzaaien en gras opnemen in de vruchtwisseling en dus als akkerbouwer werken? Of juist oud grasland koesteren?

Tijdens deze themadag wordt het thema vanuit verschillende gezichtspunten belicht. En worden ook de resultaten van het project “Goud van Oud Grasland” gepresenteerd.

Programma:

 • 9:30     Ontvangst/koffie
 • 10:00   Goaitske Iepema (Hogeschool HVHL) : relatie leeftijd grasland, bodemkwaliteit en grasproductie
 • 10:20   Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut): hoe krijg/behoud je goed oud grasland?

10:40   PAUZE

 • 11:10   Piet Riemersma over (van Iperen BV) meststoffen en bodemleven
 • 11:30   Frank Verhoeven (Boerenverstand): de rol van de bodem in de kringloop (landbouw)
 • 11:50   Forumdiscussie o.l.v. dagvoorzitter Wiepk Voskamp, lector duurzame melkveehouderij bij VHL

12:15   LUNCH

 • 13.00   Vertrek naar Dairy Campus (eigen vervoer)
 • 13:30 – 14:15 Workshopronde 1
 • 14:30 - 15:15 Workshopronde 2

Kosten

De bijdrage bedraagt € 45 p.p. voor leden en € 65 p.p. voor niet-leden. Genoemde prijzen zijn inclusief lunch maar exclusief btw. Studenten zijn gratis

Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein, Agora 1, Leeuwarden

Middagprogramma met keuze uit de volgende workshops:

 1. Goaitske Iepema: de conditie van een graslandbodem scoren, hoe doe je dat?
 2. Theo Mulder/Minne Hiemstra: hoe maak je goede organische stof?
 3. Gerrit Hegen: hoe een veearts de bodem onder grasland ontdekte.
 4. Gelein Biewenga: de farmwalk als graslandmanagementinstrument.
 5. Agrofins (voorheen BLGG): holt de bodemkwaliteit onder grasland achteruit?
 6. Nick van Eekeren: wat kan (rode) klaver bijdragen aan de grasproductie?
 7. Coen ter Berg: wat is het belang van waterbeheer bij grasland?
 8. Frank Verhoeven : wat zegt de graskuilsamenstelling over de bemesting?
 9. Peter ten Hoeve: hoe maak je van koemest kunstmest (mestkraken)?

 Locatie: Dairy Campus, Boksumerdyk 11, Leeuwarden

Aanmelden

Aanmelden kan via de site van Agrivaknet.

In het project ‘Graslandbeheer en Biodiversiteit. Goud van Oud Grasland’ werken het Louis Bolk Instituut, LTO Noord, Projecten LTO Noord en Hogeschool Van Hall Larenstein samen. Goud van Oud Grasland wordt financieel mogelijk gemaakt door:

logo.JPG