Themadag over bodem onder grasland.

Activiteit

Themadag over bodem onder grasland

Op dinsdag 15 maart organiseerd Hogeschool Van Hall Larenstein samen met Agrivak een interessante thema. Op deze dag staat de bodem onder grasland centraal.

Organisator Van Hall Larenstein en Agrivaknet
Datum

di 15 maart 2016 09:30 tot 15:15

Locatie Hogeschool Van Hall Larenstein en Dairy Campus

Programma:

 • 9:30 Ontvangst/koffie
 • 10:00 Goaitske Iepema (Hogeschool HVHL) : relatie leeftijd grasland, bodemkwaliteit en grasproductie
 • 10:20 Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut): hoe krijg/behoud je goed oud grasland?

10:40 PAUZE

 • 11:10 Piet Riemersma over (van Iperen BV) meststoffen en bodemleve
 • 11:30 Frank Verhoeven (Boerenverstand): de rol van de bodem in de kringloop (landbouw)
 • 11:50 Forumdiscussie o.l.v. dagvoorzitter Wiepk Voskamp, lector duurzame melkveehouderij bij VHL

12:15 LUNCH

 • 13.00 Vertrek naar Dairy Campus (eigen vervoer)
 • 13:30 - 14:15 Workshopronde 1
 • 14:30 - 15:15 Workshopronde 2

Kosten

De bijdrage bedraagt € 45 p.p. voor leden en € 65 p.p. voor niet-leden. Genoemde prijzen zijn inclusief lunch maar exclusief btw. Studenten zijn gratis

Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein, Agora 1, Leeuwarden

Middagprogramma met keuze uit de volgende workshops:

 • Goaitske Iepema: de conditie van een graslandbodem scoren, hoe doe je dat?
 • Theo Mulder/Minne Hiemstra: hoe maak je goede organische stof?
 • Gerrit Hegen: hoe een veearts de bodem onder grasland ontdekte.
 • Gelein Biewenga: de farmwalk als graslandmanagementinstrument.
 • Agrofins (voorheen BLGG): holt de bodemkwaliteit onder grasland achteruit?
 • Nick van Eekeren: wat kan (rode) klaver bijdragen aan de grasproductie?
 • Coen ter Berg: wat is het belang van waterbeheer bij grasland?
 • Frank Verhoeven : wat zegt de graskuilsamenstelling over de bemesting?
 • Peter ten Hoeve: hoe maak je van koemest kunstmest (mestkraken)?

Locatie: Dairy Campus, Boksumerdyk 11, Leeuwarden

Aanmelden

Aanmelden kan via de site van Agrivaknet.

In het project ‘Graslandbeheer en Biodiversiteit. Goud van Oud Grasland’ werken het Louis Bolk Instituut, LTO Noord, Projecten LTO Noord en Hogeschool Van Hall Larenstein samen. Goud van Oud Grasland wordt financieel mogelijk gemaakt door:

logo.JPG