Nieuws

Vooruitgang boeken op gezondheid en efficiëntie door fokkerij

Gepubliceerd op
6 oktober 2019

Binnen het project ‘Innovatieve fokkerij” is gekeken naar het effect van fokkerij met als doel de duurzaamheid, gezondheid en milieuvriendelijk van koeien te verbeteren. De resultaten van dit 4 jaar lopende project op Dairy Campus laten zien dat met consequent fokken vooruitgang te boeken is op het gebied van gezondheid en efficiëntie.

Dit is één van de resultaten uit dit afgeronde project op Dairy Campus, waarin dieren in twee groepen zijn verdeeld in een zogenaamde ‘Gezondheidsgroep’ en een ‘Efficiëntiegroep’. In de gezondheidsgroep lag de nadruk op de volgende gezondheidskenmerken, zoals uiergezondheid, klauwgezondheid, slepende melkziekte, dochtervruchtbaarheid, geboortegemak, afkalfgemak, en levensvatbaarheid. In de efficiëntiegroep lag de focus op melkproductie, levensduur en voeropname, maar ook de fokwaarden voor persistentie, laatrijpheid, tussenkalftijd en afkalfleeftijd van vaarzen. Op basis van deze kernmerken zijn keuzes gemaakt binnen het fokkerijbeleid op Dairy Campus. Op deze manier is geprobeerd aan te tonen dat niet alleen via de stierenkant (aankoop van sperma), maar ook via de vrouwelijke kant (genomische testen jongvee, selectie koeien en aankoop embryo’s) de mogelijkheid bestaat om de genetische aanleg van koeien aanzienlijk te verbeteren. 

Vervolg richten op milieukenmerken

Wageningen Livestock Research heeft dit project uitgevoerd in opdracht van CRV. Het project is gefinancierd door het Dairy Campus Innovatiefonds. De onderzoekers hebben de prestaties van de koeien op het gebied van melkproductie, gezondheid en levensduur en voergebruik geanalyseerd en in kaart gebracht. Dit hebben ze ook gedaan voor hun nakomelingen die tijdens deze proefperiode aan de melk zijn gekomen. Qua genetische vooruitgang zou er in de toekomst nog meer resultaat geboekt kunnen worden als er gesekst sperma ingezet wordt en als de koeien voor inseminatiebeslissingen nog consequenter op fokwaarden worden geselecteerd. Zowel CRV als Wageningen University & Research geven aan dat het interessant is om deze dieren nog voor een langere tijd te volgen. En dan nog meer informatie te verzamelen waarbij de focus wordt uitgebreid met milieukenmerken, zoals fosfaat en methaan. Deze gegevens kunnen een bijdrage leveren in de toekomst om een duurzame, gezonde en milieuvriendelijke koe te fokken.

Meer informatie