Ondernemers uit de zuivelketen en landbouwonderwijs praten gezamenlijk over de toekomst van het internationale opleidingsaanbod

Nieuws

Wat is de toekomst van internationaal landbouwonderwijs

Gepubliceerd op
11 juni 2013

Een ronde tafel discussie met bedrijfsleven

Op dinsdag 11 juni 2013 kwamen bij Dairy Campus ruim veertig ondernemers en onderwijsinstellingen bijeen voor een ronde tafel discussie over de toekomst van het landbouwonderwijs.

Steeds meer landen vragen om de inzet van Nederland bij de ontwikkeling van hun melkveehouderijketen. Het is dus belangrijk om een goed internationaal trainings- en opleidingsaanbod te ontwikkelen voor de gehele zuivelketen, dat aansluit bij deze vragen.

Een projectgroep van het Directoraat-Generaal Agro van het Ministerie van Economische Zaken buigt zich momenteel over de vraag: 'Hoe kunnen wij het internationale landbouwonderwijs beter laten aansluiten bij de behoeften van het Nederlandse bedrijfsleven en bij vraag van de landen waar zij actief zijn/willen worden'

Deze vraag kan alleen beantwoord worden door samen het gesprek aan te gaan met het bedrijfsleven en het landbouwonderwijs. De projectgroep had daarom Dairy Campus gevraagd om een ronde tafelgesprek te organiseren waarbij alle partijen uit de hele zuivelketen uitgenodigd werden. ‘Van gras tot glas’.

Duidelijk werd dat er vanuit het (internationale) bedrijfsleven een groeiende behoefte is aan goed opgeleide en gemotiveerde mensen. Op dit moment constateren ondernemers dat het huidige niveau niet beantwoordt aan de behoefte. Er is behoefte aan een hogere basis kennis en vaardigheden, men moet zelfstandig kunnen werken en brede deskundigheid hebben van de hele keten. Wil Nederland haar belangrijke positie in de internationale zuivelsector behouden dan ligt er een grote uitdaging om te beantwoorden aan deze behoefte uit de markt. Het is zaak landen, topsectoren en onderwijs meer met elkaar te verbinden.

Dairy Campus kan hier samen met ondernemers en onderwijsinstellingen een belangrijke rol in spelen. Dairy Campus biedt de faciliteiten om de vragen vanuit het bedrijfsleven door te vertalen in nieuwe kennis en dat om te zetten in enerzijds innovatieve producten en processen en anderzijds in opleidingen en trainingen van toekomstige professionals in de zuivelketen.

De projectgroep was erg blij met de betrokkenheid en het enthousiasme van de genodigden om samen te werken aan een goede toekomst voor het internationale landbouwonderwijs en neemt de uitkomst van dit ronde tafel gesprek mee in het opstellen van haar beleidsadvies.