Nieuws

Webinar Gras: Herstel en voorkom schade door muis, water en droogte

Gepubliceerd op
17 april 2020

Aandacht voor nieuwe kennis, tips en adviezen rondom gras tijdens het webinar Sterk Grasland. Vanuit drie verschillende invalshoeken is gekeken naar herstel en voorkomen van schade door muizen, water en droogte aan graspercelen. Met als doel het behouden en realiseren van een duurzame robuuste grasmat.

Dit webinar was een alternatief voor het seminar over dit onderwerp, dat vanwege de coronavirus niet door kon gaan op Dairy Campus. In deze bijeenkomst, georganiseerd door Dairy Campus en Wageningen University & Research, draaide het om het grasland. Met welke bedreigingen hebben we te maken en wat zijn de gevolgen hiervan? Muizen, water, maar ook droogte kunnen van grote invloed zijn op de kwaliteit van onze grasmat. Drie experts vertellen in dit webinar vanuit hun eigen expertise over bedreigingen, kansen en oplossingen.

Bodem

Valentina Sechi, Scientific Project Manager bij Wetsus richt zich in haar verhaal op het belang van de organische stof in de bodem. Ze vertelt onder meer over het onderzoek bij Wetsus waar ze organisch restmateriaal verwerken tot compost of Bokashi. Kijk en luister naar haar volledige verhaal in het Engels vanaf 3:22 tot 20.00 minuten.

Veldmuis

Bastiaan Meerburg, senior onderzoeker bij Wageningen University & Research en tevens directeur van stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen vertelt over de strijd tegen de opkomende veldmuizenplaag in de agrarische sector. De plaag nestelt zich in klei en veengronden. Volgens Meerburg spreek je over een echte plaag als je te maken hebt met 2000 veldmuizen of meer per hectare. In de jaren 2014/ 2015 hebben de noordelijke provincies te maken gehad met extreme schade aan hun graslandpercelen. Ook 2019 kent fikse schade. Plagen komen voor in 3 tot 5-jarige cycli. Hierbij spelen verschillende factoren een rol, zoals landschappelijke kenmerken, klimaat en graslandbeheer. Meerburg gaat in op de biologie en het leefgebied van de muis en geeft mogelijkheden voor plaagbeheersing, zonder het gebruik van chemische middelen. Kijk voor meer adviezen op het gebied van predatie, graslandbeheer en nieuwe ontwikkelingen de volledige bijdrage van Meerburg tijdens dit webinar. Zijn verhaal start vanaf 22.00 en loopt tot 48.42 minuten.

Grasland

Bert Philipsen, projectleider Amazing Grazing, onderzoeker bij Wageningen University & Research richt zich in zijn verhaal op graslandbeheer en –gebruik, waarbij de nadruk ligt op het realiseren van een sterk en duurzaam grasperceel. Hoe doe je dat als ondernemer in de praktijk en met welke factoren moet je rekening houden. Allemaal vragen die aan bod komen in de presentatie van Philipsen. Hij gaat onder meer in op het functiegebruik, doorzaaien en maatregelen die leiden tot een robuust grasland. Ook hulpmiddelen om grasland optimaal te beheren komen aan bod. Bekijk de volledige bijdrage van Bert Philipsen vanaf 50.00 tot 1:22: 00 minuten.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

  • Valentina Sechi: 3:32 - 20.00
  • Bastiaan Meerburg: 22.00 - 48.42 minuten.
  • Bert Philipsen: 50.00 tot 1:22;00