Artikel

Weiden zonder maaien

Maaien in dienst van het weiden vinden we heel normaal. Na twee keer weiden een perceel maaien als het kan, dan heb je daarna weer fris gras en dat nemen de koeien veel beter op dan gras dat meerdere keren is beweid. Maar ja, we houden steeds meer koeien en de huiskavels groeien meestal niet mee. Maaien op je huiskavel zorgt er ook voor dat je minder beweidingsoppervlakte hebt. Als je 20 hectare huiskavel drieënhalf keer beweidt en drie keer maait heb je 70 ha beweidbare oppervlakte in een jaar. Stel nou eens dat je zeven tot acht keer kon weiden zonder maaien, dan had je 140 ha beweidbare oppervlakte!

Lees de hele blog van de Weideman: Weiden zonder maaien.