Project

Het effect van zeewiermengsels op melkproductie en methaanemissies bij melkkoeien tijdens de lactatie

In de transitie naar een duurzame en klimaatvriendelijke melkveehouderij speelt het verminderen van broeikasgassen een belangrijke rol. Nieuwe oplossingen voor dit probleem moeten ook duurzaam zijn, wat vaak een uitdaging is. Het voeren van melkvee met een zeewiermengsel heeft het potentieel om enterische methaanemissies te verminderen en daarmee bij te dragen aan het verminderen van broeikasgasemissies van de gehele rundveesector.

Zeewiermengsels zijn een mix van meerdere zeewiersoorten met een beoogd additief effect. Het idee is dat slim samengestelde zeewiermengsels de voerefficiƫntie en melkproductie per koe verbeteren, en tegelijkertijd de enterische methaanemissie verlagen. In eerdere commerciƫle proeven van Ocean Harvest Technology met het eigen zeewiermengsel waren de resultaten hoopgevend. De proeven met melkvee toonden een +/- 5% verbetering in melkopbrengst en samenstelling wanneer aangevuld met het eigen zeewiermengsel. In een in vitro studie verminderde het zeewiermengsel de methaanemissies met maximaal 20%. Wanneer in de praktijk bewezen biedt het boeren de mogelijkheid om melk te produceren met een lagere CO2-voetafdruk, en een potentieel hogere economische waarde tot gevolg.

Doelstelling

Het evalueren van het effect van het mengen van zeewiermengsels in het rantsoen van melkvee op de dierlijke productie en enterische methaanproductie.

Resultaten

Het volledige rapport wordt aan het einde van het project geleverd door WLR aan Ocean Harvest Technology.