Project

Hygiëne rondom het jonge kalf

In februari 2020 is een grootschalig praktijkonderzoek naar kalveropfok gestart op ruim 100 Nederlandse melkveebedrijven, waaronder Dairy Campus. Doel is om de opfok van kalveren gedurende de eerste 14 dagen na geboorte op het melkveebedrijf te optimaliseren, zodat de kalveren een gezonde start kennen en zich kunnen ontwikkelen tot productieve en robuuste melkkoeien of vleeskalveren.

Vrij spel voor ziektekiemen

Klik op de afbeelding voor een overzicht van infectiedruk en weerstand van het pasgeboren kalf
Klik op de afbeelding voor een overzicht van infectiedruk en weerstand van het pasgeboren kalf

Op melkveebedrijven worden wekelijks kalveren geboren. Gedurende de eerste twee levensweken verblijven alle kalveren op het melkveebedrijf en is een uitgekiende voeding, verzorging en hygiëne belangrijk voor een goede gezondheid en groei van de dieren. Het kalf bezit bij de geboorte nog geen goed werkend afweersysteem en kan infecties nog moeilijk bestrijden. Vanuit de wetenschap is bekend dat de verstrekking van biest (veel, vlug, vaak en vers) belangrijk is voor de opname van voldoende antistoffen (IgG) en voor een goede passieve immuniteit tegen mogelijke ziekteverwekkers. Daarnaast vindt in de eerste weken ook de opbouw van actieve immuniteit plaats. In de periode waarin de passieve immuniteit afneemt en de actieve immuniteit opbouwt vormt de blootstelling aan ziektekiemen een risico voor de gezondheid van kalveren.

Verlagen infectiedruk

Koe en pasgeboren kalf
Koe en pasgeboren kalf

In dit project onderzoeken we hoe een veehouder de kans op infectie – en uiteindelijk ziekte – bij het kalf in de eerste levensweken zo laag mogelijk kan houden. Uitgangspunt voor het verlagen van de infectiedruk is de praktijksituatie waarin de veehouder dagelijks werkt. Om deze goed in beeld te brengen worden 100 melkveebedrijven bezocht door docent-onderzoekers en studenten, die metingen verrichten en de bedrijfsvoering bij het afkalven en de kalveropfok in kaart brengen. Daarnaast volgen docent-onderzoekers en studenten vijf bedrijven gedurende 12 maanden intensief om het verloop van de infectiedruk gedurende een jaar te onderzoeken. Ook ontwikkelen projectpartners diverse hulpmiddelen voor de veehouder en zijn adviseurs om de kalveropfok te ondersteunen. Gedurende de looptijd van 2 jaar wordt het thema infectiedruk rondom het jonge kalf besproken tijdens themadagen, in het onderwijs en in publicaties, zodat de inzichten van het project direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Minder infecties bij jonge kalveren kunnen uiteindelijk leiden tot een betere jeugdgroei en sterkere kalveren.

Nieuws