8. Milieustal

Deze stal is voor onderzoek naar gasvormige emissies. De totale capaciteit is 90 koeien die verdeeld zijn over 6 afsluitbare secties van elk 15 koeien. Er zijn 4 secties uitgerust met ligboxen en verschillende vloertypen, waarvan 1 sectie dient als referentieafdeling. De andere 2 secties zijn vrijloopstallen, waarvan 1 met beluchte houtsnippers en 1 met een urine doorlatende kunststof weidevloer. Per sectie is bemonstering en analyse van de in- en uitgaande lucht. Per sectie wordt op 6 punten op een hoogte van 3 meter en op 2 plekken in de nok met speciale slangetjes de emissie gemeten.

360 graden tour milieustal

Neem hier een kijkje in de milieu- en meetstal.