Nieuws

Dairy Campus look-a-like in China

Gepubliceerd op
20 november 2013

Met hulp van Nederlandse kennis en expertise gaat de Chinese overheid een gezamenlijk kenniscentrum voor de zuivelsector opzetten.

Dit Chinees Nederlandse Kenniscentrum voor de zuivel (SDDDC) is een samenwerking tussen Wageningen UR, China Agricultural University en FrieslandCampina. De focus van het centrum ligt op het verbeteren van de melkkwaliteit (van gras tot glas) via onderzoek, studenten, trainingen en uitwisseling van ervaringen.

Kees de Koning, manager van Dairy Campus is lid van het Steering Committee van het SDDDC. Hij zet zijn kennis van Dairy Campus in bij de opzet van een soortgelijk demonstratie-melkveehouderijbedrijf in China. Lees ook NL's kenniscentrum zuivel in China en Nieuw Chinees-Nederlands onderzoeks- en kenniscentrum ter verbetering van Chinese zuivel