Project

Effect opfok op immuunparameters van kalveren

Dit project onderzoekt de effecten van een innovatieve vorm van kalverhuisvesting, in combinatie met een innovatief rantsoen tijdens de opfok, op parameters van het immuunsysteem van kalveren. Deze informatie wordt gecombineerd met gegevens over klinische gezondheid, groei en voerefficiëntie. Het levert kennis op waarmee opfoksystemen voor kalveren op melkveebedrijven kunnen worden vernieuwd en geoptimaliseerd.

In de praktijk verloopt de kalveropfok vaak niet optimaal, mede door gebrek aan aandacht, tijd en een heldere werkwijze. Dit kan resulteren in een tegenvallende ontwikkeling van de kalveren, gezondheidsproblemen (luchtwegen/diarree) en een hoge uitval in het eerste levensjaar. Een goede kalveropfok is dan ook een essentiële voorwaarde voor een gezonde, duurzame melkkoe. Dat betekent dat een goede opfok van het vaarskalf niet alleen problemen in de levensfase van het jonge dier kan voorkómen, maar ook als een investering in de toekomst moet worden beschouwd.

Onderzoek immuunsysteem

Dit project maakt deel uit van het grotere ‘InnoCalfConcept’ waarvoor reeds geplande waarnemingen aan de klinische gezondheid en de groei worden uitgevoerd. De immuunparameters hebben betrekking op: de opname van immunoglobulinen uit biest, antilichamen tegen belangrijke ziekteverwekkers bij kalveren, acute fase eiwitten in bloed, en het reactief vermogen van kalveren op een vaccinatie. Het verrichten van deze additionele waarnemingen levert nieuwe kennis op over de effecten van (vroege) huisvesting en voeding op de gezondheid en het weerstandvermogen van kalveren. Het betreft:

  • De voor- en nadelen van de huisvesting van kalveren in kleine of grote groepen voor gezondheid en weerstand van de dieren.
  • Het – vanuit de literatuur verwachte – positieve effect van een verhoogde hoeveelheid kalvermelk op de weerstand van kalveren.
  • De voorspellende waarde van een bepaald ‘immuunprofiel’ op jonge leeftijd en de prestaties, bijvoorbeeld in termen van groei en ontwikkeling, op latere leeftijd.

Verwachte resultaten

Resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd in een onderzoeksrapport, publicaties in de agrarische vakpers en wetenschappelijke publicaties. Rapportages en highlights van het project komen ook beschikbaar via de websites van Verantwoorde Veehouderij en Dairy Campus en nieuwsbrieven zoals de Attentiemail Rundveehouderij.

Achtergrondinformatie

Producten