Project

InnoCalfconcept

Van onze melkkoeien wordt verwacht dat ze als topatleten presteren. Daarvoor is een optimale voorbereiding van de koe van cruciaal belang. Een goede kalveropfok is in dit verband één van de basisvoorwaarden en een belangrijke investering.

In de praktijk verloopt de opfok van vaarskalveren veelal suboptimaal door gebrek aan tijd en besef van noodzaak. In dit project wordt een totaal nieuw opfokconcept, het InnoCalfConcept ontwikkeld waarin bestaande en nieuwe inzichten in huisvesting, voeding van geboorte tot zes maanden leeftijd, en het management (verzorging) met het accent op hygiëne en diergezondheid doorontwikkeld tot een robuust en ‘praktijk-proof’ opfokconcept. Daarmee wordt een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling, verminderde uitval en gezondheid van kalveren tijdens de opfok, en aan de levensduur en productiecapaciteit van de latere melkkoe. Tevens moet de innovatie bijdragen aan arbeidsbesparing en arbeidsgemak om de melkveehouder te ‘ontzorgen’ uitgaande van de te verwachten schaalvergroting binnen de melkveehouderij.

Nieuws

Producten