Qlip: 'Samen innoveren biedt meerwaarde'

Qlip legt uit waarom zij kiezen voor co-innovatie met Dairy Campus. Jan Bobbink, directeur van Qlip, is overtuigd van de meerwaarde van samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Dit leidt tot nieuwe ideeën.

Waarom heeft Qlip gekozen voor co-innovatie met Dairy Campus?

“Qlip heeft al langjarig heel goed contact met Dairy Campus en Wageningen UR. De combinatie van het netwerk  in de onderzoekswereld en onze interne focus op innovatie en business development maakt dat we verder zijn gaan kijken. Zo is de samenwerking met ForFarmersHendrix en Dairy Campus tot stand gekomen.” Aan het woord is directeur Jan Bobbink van Qlip, het bedrijf voor de kwaliteitsborging in agrofood en de zuivelketen. Met het grote routine lab in Zutphen analyseren zij jaarlijks 14 miljoen melkmonsters van alle geiten- en koeienmelk in ons land. Naast de routinematige onderzoeken op vet, eiwit en lactose ontwikkelt Qlip ook nieuwe melkanalyses en –indicatoren voor uiteenlopende doeleinden.

Hoe komt Qlip op een innovatief idee?

“Aan melk kunnen we heel veel meten. Met CRV ontwikkelden we een drachtigheidstest gebaseerd op een specifiek eiwit dat door de placenta van de koe geproduceerd wordt. Daarnaast geeft de ketose-indicator aan of een koe slepende melkziekte ontwikkelt. Ureumgehalte in de melk zegt iets over de mate van stikstof benutting. Zo kwamen we ook op het idee om met Dairy Campus te kijken of je in de melk een indirecte indicator kunt vinden om pensverzuring aan te tonen en te voorkomen. Efficiënte vertering is ook efficiënter omgaan met mineralen als fosfaat en stikstof, wat bijdraagt aan de verduurzaming van de sector. Melk geeft zo steeds meer prijs van de schijnbaar eindeloze trits aan indicatoren die zij bevat.” 

Wat is de meerwaarde van samen innoveren?

“Waar het inslaan van nieuwe wegen alleen kan doen we dat ook. Maar het nut van samenwerken is de inbreng van ieders expertise. ForFarmersHendrix vanuit hun kennis over voersamenstelling en rantsoenen, hoe een koe voer benut, de advisering er omheen, Dairy Campus heeft de onderzoeksomgeving beschikbaar met de koeien en kan goed de vertaalslag maken naar het effect van het rantsoen op de koeien. De koppeling met onze laboratorium- en datasystemen werkt ook goed. Het zijn goede en logische partners.”

Hoe is het gunningsproces verlopen?

“De aanvraagproces is prettig verlopen, we kregen goede ondersteuning vanuit Dairy Campus in het traject. Daar zijn goede doelstellingen en afspraken uit voortgekomen.” 

Wat is uw advies aan andere bedrijven?

“Zie niet te snel beren op de weg. Als je echt samen wilt co-innoveren en van innovatiefondsen gebruik wilt maken, dan hoort een aanvraagprocedure er nou eenmaal bij.”