Nieuws

Reductie methaanemissie door sturing ontwikkeling pensmicrobioom bij kalveren lijkt effectief

Gepubliceerd op
25 januari 2024

Tijdens dit onderdeel van het project wordt gekeken of de ontwikkeling van het microbioom in de pens van melkvee met een relatief eenvoudige, kortdurende en diervriendelijke interventie gestuurd kan worden.

Onderzoekers verwachten dat er een pensmicrobioom ontstaat dat gepaard gaat met een structureel en permanente verlaging van het niveau van de methaanemissie van de koe, en uiteindelijk van de gehele Nederlandse melkveestapel.

Het doel van deze proef is om het pensmicrobioom van de kalveren te sturen naar een samenstelling die geassocieerd is met een lage methaanemissie door middel van inoculatie in het vroege leven met pensvloeistof van donorkoeien die verschillen in methaanemissie.

Zestig vaarskalveren werden willekeurig toegewezen aan 1 van de 3 inoculatiebehandelingen: pensvloeistof van donorkoeien met een lage methaanemissie, pensvloeistof van donorkoeien met een hoge methaanemissie of water. De donorkoeien, 6 lage en 6 hoge methaan-producerende koeien, zijn geselecteerd uit een screeningsproef waarin methaanemissie werd gemeten bij 192 lacterende melkkoeien gedurende 3 weken. Naast de verschillende inoculatiebehandelingen, waren de opfokomstandigheden voor alle kalveren vergelijkbaar.

Veranderingen in het pensmicrobioom

Deze eerste voorlopige resultaten laten zien dat inoculatie van kalveren in het vroege leven met pensvloeistof van donorkoeien die verschillen in methaanemissie, veranderingen in het pensmicrobioom en methaanemissie van de kalveren tot gevolg kan hebben, zonder dat de groeiprestaties en voeropname negatief te beïnvloeden. De kalveren zijn tot nu toe tot 52 weken leeftijd gevolgd. Op basis van de eerste voorlopige resultaten is besloten de kalveren te blijven volgen tot zij lacterende melkkoeien zijn.