Nieuws

Wat doe je met snijmaïs

Gepubliceerd op
29 november 2013

In oktober verzorgden Van Hall Larenstein en Nordwin College praktijklessen voor hun studenten over de teelt en het opbrengend vermogen van snijmaïs.

Bij Dairy Campus liggen proefvelden met verschillende soorten mais. Per ras zie je een groot verschil in opbrengst en voedingswaarde. Voor de studenten dus een mooie plek om te leren in de praktijk.

Na een uitgebreide beoordeling van de kwaliteiten van de diverse rassen in het veld werd een aantal maisstengels ‘geoogst’ Deze proefoogst is gebruikt om de verse opbrengst, het drogestof-gehalte en daarmee de drogestof-opbrengst te bepalen. Na het wegen van de verse opbrengst werden de stengels gehakseld. Middels diverse methoden is vervolgens het drogestof-gehalte van de mais vastgesteld. De uitkomsten van de metingen werden vervolgens vergeleken met de schattingen die in het veld waren gedaan. Zo hebben de studenten tijdens deze praktijkles dus ook kunnen proeven aan een stukje onderzoekstechniek.

Hieronder een kort fotoverslag van deze proefoogst.