Nieuws

'We helpen de melkveehouderij weer een stapje verder'

Gepubliceerd op
15 januari 2015

De lectoren Wiepk Voskamp-Harkema (Duurzame Melkveehouderij) en Kees Lokhorst (Herd Management en Smart Dairy Farming) houden woensdag 21 januari 2015 hun inaugurele rede bij Hogeschool VHL in Leeuwarden. Voskamp en Lokhorst willen de komende vier jaar met onderwijs en werkveld een bijdrage leveren aan oplossingen voor een duurzame en rendabele melkveehouderij, die internationaal concurrerend is en maatschappelijk geaccepteerd wordt.

Voskamp-Harkema en Lokhorst richten zich op de primaire sector: de melkveehouders en erfbetreders. Lokhorst denkt dat er met behulp van ICT veel winst te behalen valt in de dagelijkse bedrijfsvoering in de melkveehouderij. “Moderne technieken, bijvoorbeeld met sensoren en beslismodellen, kunnen melkveehouders helpen om hun vee beter te managen. Zo behalen ze een beter rendement, gaan efficiënter om met productiefactoren als voer en zorgen voor een betere gezondheid en welzijn van dieren.”

 In de praktijk zal Lokhorst veel samenwerken met Voskamp-Harkema, die zich gaat bezighouden met het ontwikkelen en overbrengen van nieuwe kennis op het gebied van verduurzaming van de melkveehouderij. Haar speerpunten zijn gebruik van grasland, levensduur en maatschappelijke betrokkenheid.  “Samen willen wij de melkveehouderij weer een stapje verder in de ontwikkeling helpen.”

Leeuwarden op de kaart

De lectoraten van Voskamp-Harkema en Lokhorst maken deel uit van de onderzoeksgroep Food & Dairy van Hogeschool VHL. In die onderzoeksgroep werken acht VHL-lectoren aan verbeteringen in de gehele keten rondom de melkveehouderij. Ook is de hogeschool actief in het initiatief Dairy Campus en het Dutch Dairy Chain-programma.

Met haar inspanningen draagt Hogeschool VHL bij aan een belangrijke ambitie van de gemeente Leeuwarden. Voskamp-Harkema: “In 2020 wil Leeuwarden het centrum van Europa zijn als het gaat om Agro & Food. Ons werk op het gebied van melkveehouderij past uitstekend bij die ambitie. Als hogeschool willen we, samen met de partners van Dairy Campus, er alles aan doen om Leeuwarden op de kaart te zetten op het gebied van Agro & Food.”