Nieuws

MeadowFloor CL verlaagt de ammoniakemissie met 35%

Gepubliceerd op
12 oktober 2020

De MeadowFloor CL is een dichte vloer voor melkveestallen (zowel voor nieuwbouw- als renovatieprojecten) met als doel om diercomfort te combineren met een lage ammoniakemissie. In 2017 en 2018 is op Dairy Campus onderzoek verricht naar de werking hiervan.

Het onderzoek moest uitwijzen of de vloer de ammoniakemissie vermindert door de ruimte bovenin de mestput af te sluiten van de rest van de stal en via urinegoten snel urine van de vloer af te voeren naar de mestput of mestopslag. De vloer wordt gereinigd door een mestschuif met vingers afgestemd op het oppervlakteprofiel van de vloer.

Methodologie
In dit project werd de MeadowFloor CL geïnstalleerd in een proefafdeling van de Milieustal van Dairy Campus. Een identieke afdeling uitgerust met standaard betonnen roosters zonder mestschuif diende als referentie. Alle andere factoren zoals binnenklimaat, aantal koeien, voer, melkproductie, ventilatie, et cetera, werden identiek gehouden (d.w.z. volgens het ‘ceteris paribus-principe’). De afdelingen waren uitgerust met ligboxen, klimaatgescheiden en mechanisch geventileerd. Iedere afdeling bood plaats aan 16 koeien van het Holstein Friese ras. Tussen 16 mei 2017 en 9 februari 2018 zijn in totaal 6 meetperiodes van elk vier opeenvolgende dagen uitgevoerd, verspreid over het kalenderjaar met intervallen van 6 tot 9 weken.

Resultaten en conclusies
Uit metingen van de ventilatie en de staltemperatuur, en uit de resultaten van ureumgehalte en melkproductie, bleek dat de afdelingen zeer identiek zijn geweest. Dit onderstreept de zuivere vergelijkingsbasis van de ‘case-control’ aanpak. De concentratie en emissie van ammoniak bleek gemiddeld 35% lager in de proefafdeling met de MeadowFloor CL ten opzichte van de referentieafdeling met betonnen roosters .

Noodzakelijk voor het verkrijgen van een ​​officiële emissiefactor voor de Rav-wetgeving zijn resultaten van een tweede case-control benadering of resultaten van emissiemetingen bij nog twee stallen met het betreffende huisvestingssysteem.