Symposium

Mini-symposium 'Onderweg naar natuurinclusieve landbouw'

Op 26 mei 2016 organiseert Provincie Fryslân, Dairy Campus, Kening fan’e Greide in de Kanselarij in Leeuwarden een mini-symposium "Onderweg naar natuurinclusieve landbouw".

Organisator Pvincie Fryslân, Dairy Campus, Kening fan’e Greide
Datum

do 26 mei 2016 19:00 tot 22:00

Locatie Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911ks Leeuwarden

Overal in Nederland dringt het besef door dat ecologische verduurzaming van de landbouw nodig is. De noodzaak tot een verduurzaming blijkt o.a. uit de negatieve effecten van landbouw op de biodiversiteit en de economische situatie en perspectieven van boeren. Onder de term ‘natuurinclusieve landbouw’ begint een innovatieve verandering op gang te komen waarbij natuur en landbouw geïntegreerd worden en waar een ecologische en economisch duurzame bedrijfsvoering nagestreefd wordt.

Tijdens een mini-symposium gaan we graag met u in gesprek over de inhoudelijke kaders over wat natuurinclusieve landbouw is en wat de perspectieven daarvan zijn. Het doel hiervan is het formuleren van inhoudelijke kaders over wat natuurinclusieve landbouw is en wat de perspectieven zijn.

Sprekers

  • Gedeputeerde Johannes Kramer (provincie Fryslân)
  • Professor Jan Willem Erisman (directeur Louis Bolk Instituut)
  • Ecoloog Eddy Wymenga (directeur Altenburg & Wymenga)
  • Onderzoeker Gerhard Migchels (Livestock Research WUR, Dairy Campus)

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie vindt u op de website hier kunt u zich ook aan melden voor deelname aan het symposium Onderweg naar natuurinclusieve landbouw.