Kennisloket: Milieu- en meetstal (lokatie 9) Dairy Campus

Duurzame huisvesting

De stal van de toekomst, waar alles samenkomt.

Hoe kunnen we beter welzijn combineren met minder milieubelasting, lekker werken is en een aantrekkelijk landschap? De stal biedt comfort voor het dier en een goed werkklimaat voor de mens. In de stal wordt melk en mest geproduceerd. De stal is ook een eye-catcher in het landschap.

Een belangrijke uitdaging voor duurzame huisvesting is het zoeken naar een optimale combinatie tussen een beter welzijn en het verlagen van de milieubelasting, zonder dat het ten koste gaat van werkklimaat en landschap. Dat kunnen we ontwikkelen en onderzoeken op Dairy Campus in de meetstal en de flexstallen.

Denk mee over de stal van de toekomst

Zin om mee te denken over het testen van loopvloeren in een ligboxenstal of vloeren in een vrijloopstal zonder ligboxen? Of breder: wie wil meedenken over de stal van de toekomst? De uitdagingen zijn:

  • Combineren dierenwelzijn en milieu
  • Voorkomen risico’s voor diergezondheid en melkkwaliteit
  • Sturen op mestkwaliteit
  • Verhogen arbeidsefficiëntie en arbeidsplezier
  • Inpassing in het landschap
  • Inspelen op maatschappelijke wensen
  • Beter inkomen

Informatieve posters over duurzame huisvesting