Kennisloket: Beweidingveld 1 Dairy Campus

Gras en beweiding

Goed graslandbeheer en beweiding zijn dé basis van je bedrijf.

De Nederlandse melkveehouderij is grondgebonden, zuivel en gras zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Gras vervult verschillende functies als het gaat om economie, ecologie en maatschappij. Het is de kunst om die binnen een moderne bedrijfsvoering optimaal te combineren. Huiskavels worden naar verhouding kleiner, opbrengsten en benutting van grond en voer kunnen verder worden verbeterd. Koe in de wei is daarbij het uitgangspunt. Dat is de gecombineerde uitdaging waar we voor staan. Geen of/of, maar en/en.

Binnen het project Amazing Grazing 2.0 worden nieuwe beweidingssystemen ontwikkeld voor moderne melkveebedrijven. Het gaat om systemen waar de veebezetting hoog is op de huiskavel, systemen die praktisch uitvoerbaar zijn en goed scoren op economie en ecologie. Daarvoor worden tools ontwikkeld om meer grip op grasgroei en grasplanning te krijgen. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met innovatieve melkveehouders, bedrijfsleven en andere kennispartners om dit voor de sector te kunnen realiseren.

Ontwerp beweidingssystemen voor de toekomst

Met de bezoekers van ons loket willen we vooral kijken naar de (schaalopzet) van de beweidingsproef, hoe ontwerpen we beweidingssystemen voor de toekomst. U wordt gevraagd mee te denken met de ontwikkeling van tools, waaronder de Feedwedge, en zelf een voorspelling te doen van de grasgroei.

Informatieve posters over gras en beweiding

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan