Kennisloket: Biodiversiteit Beweidingsveld (locatie 1) Dairy Campus

Biodiversiteit

Een modern melkveebedrijf is meer dan koeien.

Voor het thema biodiversiteit is veel maatschappelijke aandacht. Het belang van biodiversiteit voor het imago en de exportpositie van de Nederlandse melkveehouderij neemt snel toe. De zuivelsector heeft daarom zichzelf als doel gesteld om de biodiversiteit te behouden op minimaal het niveau van 2011.

Er gebeurt al heel veel aan biodiversiteit op melkveebedrijven. Echter veelal bij bedrijven met melkproductie van minder dan 12.000 kg melk per hectare. Van deze bedrijven is veel te leren als het gaat om bedrijfsstrategieën die uit gaan van aanpassen aan natuurlijke processen.

Biodiversiteit op intensievere bedrijven mogelijk

Wat kan melkveehouderij met meer dan 12.000 kg melk per hectare leren van de biologische melkveehouderij als het gaat om bodem, grassamenstelling, de eigen teelt van eiwitgewassen en werken zonder kunstmest? Hoeveel extensivering is op delen van een melkveebedrijf mogelijk zonder kostprijsverhoging? Welke rol kan precisie-landbouw en mestraffinage hierbij spelen? En wat kan samenwerking met akkerbouwers hierbij betekenen?

Aan de slag met biodiversiteit

Dairy Campus en Living Lab Fryslân gaan samen met onderzoekers van Wageningen University & Research aan de slag met biodiversiteit. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die werkzaam of betrokken is bij biodiversiteit en melkveehouderij aan te haken om een breed draagvlak te creëren. Daarom zijn er diverse masterclasses en workshops mogelijk waarvoor boeren, studenten, bedrijven, onderzoekers, natuurbeheerders en beleidsmakers hun belangstelling kunnen aangeven.

Informatie

Blijf op de hoogte via de www.livinglabfryslan.frl en www.dairycampus.nl