Kennisloket: Mestverwaarding mestplein (locatie 4) Dairy Campus

Green Energy

In 2030 moet 70 procent van de Nederlandse energie hernieuwbaar zijn. Zowel op land als op zee wordt flink geïnvesteerd in wind- en zonne-energie. Dairy Campus draagt op eigen wijze bij aan de energietransitie. Wij kijken samen met overheden, bedrijfsleven en onderzoek naar de mogelijkheden voor de melkveehouderij als energieproducent.

Op Dairy Campus zijn we al jaren bezig met nieuwe vormen van energie. Zo staat er een mestvergister op het erf die zorgt voor duurzame energie en hebben we ook zonnepanelen. De komende jaren ligt de nadruk op nieuwe concepten en het op een innovatieve wijze inpassen van bestaande concepten in het landschap en de ecologische effecten van deze toepassingen.

Groene energie op Dairy Campus

Dairy Campus wil in de toekomst groene energie produceren door:

  • Toepassing van lichtgewicht 100% recyclebare zonnepanelen
  • Ontwikkeling van hybride concepten waarbij zonne-energie en grasproductie in samenhang geoptimaliseerd worden
  • Wind via (kleine) windmolens
  • Daarnaast richten we ons ook sterk op energiebesparing, benutting van vrijkomende warmte en inzet van bestaande koelsystemen als warmtepomp.

Deze bestaande en nieuwe ontwikkelingen zorgen voor veel vragen in het veld. Zo is het plaatsen van zonneparken in het buitengebied voor veel boeren en burgers een doorn in het oog. Dit betekent in de praktijk dat landbouwgrond voor een deel uit de productie wordt gehaald. Ook worden die parken veelal gezien als landschapsvervuiling en is niet bekend wat het effect hiervan is op de biodiversiteit. Daarbij is het nog onduidelijk wat het ecologische effect op de bodem en het bodemleven is.

Experimenteren met innovatieve duurzame oplossingen

Deze vraagstukken vragen om onderzoek en innovatieve oplossingen. Samen met het onderzoek, overheden, projectontwikkelaars, bedrijfsleven en de sector gaan we ontdekken wat de mogelijkheden zijn tussen een combinatie van landbouw- en zonne-energieproductie op en rondom Dairy Campus. Tevens zien we mogelijkheden om bijvoorbeeld zonnepanelen te leggen op sleufsilo’s waarin we het ruwvoer opslaan. Een andere optie is bijvoorbeeld het plaatsen van verrijdbare units met zonnepanelen, waardoor de percelen gebruikt kunnen worden voor het weiden van de koeien. Deze combinatiefunctie levert niet alleen een bijdrage aan de energietransitie, maar vermindert zo ook druk op het gebruik van schaarse landbouwgrond voor zonnepanelen.

Ook liggen er ideeën op het gebied van windenergie. Op Dairy Campus ligt de nadruk vooral op de mogelijkheden rondom het plaatsen van kleine windmolens. Op het gebied van vergisten van mest en/of biomassa is al veel ervaring opgedaan. Op het erf staat een vergister van Evergreen Energy Inc.