Feed Efficiency

Voor de spelers in de (inter)nationale zuivelketen biedt Dairy Campus een legio aan mogelijkheden om te ondersteunen bij innovaties op het gebied van diervoeding en voersystemen. Innovaties die gericht zijn op het verbeteren van de mineralenbenutting en het reduceren van ammoniak en broeikasgassen via het voerspoor.

Samen met het onderzoek, sector en bedrijfsleven bouwen we aan een circulaire natuur inclusieve landbouw, waarin lokale eiwitproductie en feed efficiency een belangrijke rol spelen.

Ons innovatiecentrum heeft veel ervaring met onderzoek en innovaties op het gebied van veevoeding en voersystemen. We zijn uitstekend ingericht om goed en gedegen praktijk en wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen, waarbij we werken met diverse protocollen. Wij beschikken over veel data en kennis op dit vlak, en ook over verschillende faciliteiten, zoals:

  • Voedingsstal
  • Greenfeeds
  • Melkstal

Integrale aanpak

Dairy Campus streeft naar een circulair en natuur inclusief landbouwsysteem. Veevoeding is een belangrijke schakel om tot zo’n systeem te komen. In de praktijk betekent dit dat plantaardige en dierlijke ketens meer zullen gaan samenwerken. Een goed voorbeeld is de teelt van de suikerbiet. Suiker wordt gewonnen voor de menselijke consumptie, terwijl de pulp geschikt is als veevoer voor het melkvee. De koeien produceren weer melk en vlees voor menselijk consumptie en zorgen bovendien voor mest voor de plantaardige productie. Deze manier van werken draagt bij een aan duurzaam landbouwsysteem met minder afval en uitstoot van schadelijke stoffen.

Wij doen onderzoek naar:

  • De relatie tussen diervoeding en de uitstoot van methaan, ammoniak, stikstof en fosfaat
  • Effecten van rantsoen op diergezondheid, dierenwelzijn en diergedrag
  • De relatie tussen diervoeding en biodiversiteit
  • Voederwaardering en het inpassen van bijproducten die bijdragen aan circulaire landbouw
  • Effect en veiligheid van diervoederadditieven en nieuwe voedermiddelen

Dairy Campus werkt aan concrete oplossingen die bijdragen aan een optimale feed efficiency in de totale keten.