Resilience

Op Dairy Campus is veel aandacht voor het verbeteren van de veerkracht en weerbaarheid van de veestapel. Samen met onderzoekers, dierenartsen en experts uit het bedrijfsleven kijken wij naar de levensduur, dierenwelzijn, diergezondheid en het gedrag van onze dieren. Op basis van deze verzamelde informatie en data uit de praktijk leveren wij een bijdrage aan het ontwikkelen van relevante indicatoren en tools voor de melkveehouderijsector.

Op Dairy Campus voeren we onderzoek uit op het gebied van:

  • Een duurzame, robuuste en veerkrachtige veestapel
  • Praktische tools om weerbaarheid bij dieren vast te stellen
  • Veerkracht en weerbaarheid verbeteren bij een veranderend klimaat
  • Integrale aanpak van weerbaarheid en veerkracht van dieren op bedrijfsniveau

In het onderzoek op Dairy Campus naar veehouderijsystemen staat het dier centraal. Hierbij is het uitgangspunt gezonde, sterke dieren. Deze dieren zijn veerkrachtiger, waardoor ze minder afhankelijk zijn van medicatie en minder last hebben van ziekten. Op Dairy Campus beschikken we over de nieuwste faciliteiten en technologieën, zoals sensoren en camera’s, om onze dieren te monitoren en om data te verzamelen. Deze data kunnen wij combineren met alle andere datastromen binnen Dairy Campus. We dragen met deze informatie integraal bij aan oplossingen om de veerkracht van de dieren te verbeteren. Dit doen we door samen met het onderzoek nieuwe indicatoren vast te stellen en tools te ontwikkelen.

Veranderde omgeving vraagt om nieuwe aanpak

De veranderende leefomgeving van mens en dier blijft vragen om nieuwe kennis en inzichten. Het veranderende klimaat kan bijvoorbeeld leiden tot meer hittestress bij koeien. Ook is er een continue druk van ‘nieuwe’ virussen en andere ziektekiemen en hebben we te maken met een transitie naar een meer circulaire economie. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de koe en haar ‘zelfregelend vermogen’?

Onderzoek op Dairy Campus

Dairy Campus beschikt over de juiste faciliteiten om dier- en koppelgericht onderzoek te doen naar koegedrag, dierenwelzijn, diergezondheid, levensduur en fokkerij. Onderwerpen die van invloed zijn op de veerkracht en weerbaarheid van dieren binnen verschillende omstandigheden en veehouderijsystemen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de nieuwste technologieën voor het monitoren van de dieren. In deze trajecten werkt Dairy Campus nauw samen met het onderzoek, bedrijfsleven en de sector. Samen zoeken we passende oplossingen voor actuele vragen op het gebied van veerkracht en weerbaarheid van de veestapel.