Smart Farming

Behoefte aan extra oren en ogen in je koppel?

Iedere veehouder streeft naar een duurzame veestapel met gezonde, efficiënte en langlevende koeien. De fokkerij kan hier een bijdrage aan leveren, doordat het een blijvende verbetering van het dier bewerkstelligt.

Daarvoor moet het dier centraal staan en mogen verschillen er zijn. Ook is transparantie, het verzamelen van eerlijke data en het delen daarvoor nodig om verder te komen. Melkveehouders, de adviseurs en bedrijven daaromheen, kunnen de mogelijkheden uit de Informatie en Communicatie Technologie inzetten om bedrijfsprocessen op het melkveebedrijf en in de productieketen te verbeteren. Complexe beslissingen en werkinstructies kunnen worden gemaakt op basis van real-time metingen.

Smart farming levert extra ogen, oren en handen

Extra ogen, oren, neuzen, hersenen en handen worden ook gebruikt om maatwerk te leveren in de processen rond de teelt van gras en mais, en beweiding. Data Smart Farming draagt zo bij aan een rendabele en duurzame melkveehouderij, die tevens maatschappelijk gewaardeerd wordt. Ziet u het gebeuren? Kunnen wij als sector die switch maken en wat is daar voor nodig? Op Dairy Campus dragen de dieren een sensor om onder andere het gedrag en de gezondheid te volgen. Uitgebreid onderzoek levert waardevolle informatie op over het inpassen van deze slimme technologieën op het bedrijf en de gevolgen voor de levensduur van de dieren.

Informatieve posters over Smart Farming